Идеята за провеждането на фолклорната  среща

 е на инструкторите

 в Танцова къща "Приятели чрез танца"

 

СДРУЖЕНИЕ „ДАЙ,БАБО,ОГЪНЧЕ!“

 и Танцова къща „ПРИЯТЕЛИ ЧРЕЗ ТАНЦА“, 

съвместно с Община Сливен, Съюза на народните читалища 

и Народно читалище „ЗОРА 1860“ гр.Сливен,

  организират  

ФОЛКЛОРНА СРЕЩА ”ПРИЯТЕЛИ ЧРЕЗ ТАНЦА“ 

за любителски танцови клубове и детски танцови състави

 

на 23.10.2021 г. в гр.Сливен.

СРЕЩАТА е под патронаж на Кмета на Община Сливен

 и Председателя на Съюза на Народните Читалища 

 

Тя е традиционна за празника на град Сливен – Димитровден;  

 

Йовчо Георгиев 

Директор  на  Танцова къща „Приятели чрез танца“