ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ 

”ПРИЯТЕЛИ ЧРЕЗ ТАНЦА“ 

за любителски танцови клубове и детски танцови състави

22.10.2022 г.

Идеята за провеждането на фолклорния фестивал

 е на инструкторите

 в Танцова къща "Приятели чрез танца"

             

АЛИНА ГЕОРГИЕВА

ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ

 

ФЕСТИВАЛЪТ е под патронаж на Кмета на Община Сливен

 и Председателя на Съюза на Народните Читалища 

 

Той е традиционен за празника на град Сливен – Димитровден;